Mit arbejde
Jeg kommer fra revisorbranchen, hvor jeg har været konsulent i bl.a. PWC og BDO. I Bygma Gruppen er jeg kommet ”på den anden side af skrivebordet” og udarbejder bl.a. måneds-og årsregnskaber, selvangivelser mv. Som en del af koncernøkonomi er jeg også med til at implementere nye retningslinjer- og principper, og at følge op på de nyeste standarder og vejledninger.

Min motivation
Det er motiverende at arbejde i en virksomhed hvor man kan lægge al sin energi, frem for at arbejde for forskellige virksomheder som konsulent. Det er i særlig grad motiverende at arbejde på ”toppen” i et hovedkontor- som jeg gør her – hvor man er tæt på beslutningsprocesserne. Og så har jeg nogle rigtig spændende arbejdsopgaver og en god work/life balance, der er vigtig for familielivet, da jeg har en datter på under et år.

Mine karrieremuligheder
Der er generelt gode karrieremuligheder i Bygma Gruppen. Da jeg sidder i en specialistfunktion ser jeg størst karrieremulighed i at udvikle mig i jobbet og at opnå en dybere forståelse for processer. Jeg kan også se potentielle muligheder i en eventuel nordisk jobrotation. Bygma Gruppen er jo rigt repræsenteret i de nordiske lande og tilskynder desuden sine medarbejdere til at udvikle og videreuddanne sig.