Vores medarbejdere 2018-01-19T07:42:24+00:00

ARBEJDSOMRÅDER OG TYPER AF JOBS

I Bygma har du mulighed for at arbejde inden for mange forskellige arbejdsområder og i mange forskellige typer af job. Vores største medarbejdergrupper er beskæftiget inden for ledelse, salg og logistik. Men vi har også jobs inden for IT, Finans, HR, Marketing og Indkøb.

Fold dig ud i dit fag

Vi har varer på vores lager

Med rødder i byggeriet

Kan du beslutte dig?

Jeg har mulighed for at stige i graderne, hvis der er noget, jeg vil og har evnerne til – der er mange forskellige jobbetegnelser.

Citat medarbejder i salg

SÅDAN ER DET AT ARBEJDE I BYGMA

Hvad laver en sælger i Bygma?

Hvad laver en lagermedarbejder i Bygma?

Hvad laver en lager- og logistikopertatørelev i Bygma?

Hvad laver en salgstrainee i Bygma?

MEDARBEJDERPORTRÆTTER

Mød nogle af Bygmas medarbejdere og læs om deres arbejde og motivation for at søge ind i Bygma.


Jakob Bøegh-Beyerholm

Controller

Læs mere 2018-01-18T10:30:19+00:00

Mit arbejde
Jeg kommer fra revisorbranchen, hvor jeg har været konsulent i bl.a. PWC og BDO. I Bygma Gruppen er jeg kommet ”på den anden side af skrivebordet” og udarbejder bl.a. måneds-og årsregnskaber, selvangivelser mv. Som en del af koncernøkonomi er jeg også med til at implementere nye retningslinjer- og principper, og at følge op på de nyeste standarder og vejledninger.

Min motivation
Det er motiverende at arbejde i en virksomhed hvor man kan lægge al sin energi, frem for at arbejde for forskellige virksomheder som konsulent. Det er i særlig grad motiverende at arbejde på ”toppen” i et hovedkontor- som jeg gør her – hvor man er tæt på beslutningsprocesserne. Og så har jeg nogle rigtig spændende arbejdsopgaver og en god work/life balance, der er vigtig for familielivet, da jeg har en datter på under et år.

Mine karrieremuligheder
Der er generelt gode karrieremuligheder i Bygma Gruppen. Da jeg sidder i en specialistfunktion ser jeg størst karrieremulighed i at udvikle mig i jobbet og at opnå en dybere forståelse for processer. Jeg kan også se potentielle muligheder i en eventuel nordisk jobrotation. Bygma Gruppen er jo rigt repræsenteret i de nordiske lande og tilskynder desuden sine medarbejdere til at udvikle og videreuddanne sig.


Malene Larsen

HR-konsulent

Læs mere 2018-01-18T10:31:06+00:00

Mit arbejde
Som en del af HR-afdelingen arbejder jeg med en bred vifte af HR-opgaver. Jeg udfærdiger kontrakter og udarbejder tillæg til kontrakter og arbejder med tidsregistrering på hovedkontoret og i forretningerne. Det er planen at jeg også skal have ansvar for min ”egen” region, i forhold til servicering i systemerne. Og så arbejder jeg med rekruttering og udvælgelse af nye elever, deltager på messer og skoleophold og følger eleverne gennem deres uddannelsesforløb.

Min motivation
Jeg har haft studierelevant arbejde mens jeg læste, men dette er mit første fuldtidsjob, og jeg kan lære en masse her. Og da Bygma har en stor HR-afdeling, er der god bredde i opgaverne. Jeg lægger også vægt på at virksomheden er familieejet med korte beslutningsveje; det er ikke en stor international koncern, der bestemmer.

Mine karrieremuligheder
En af kerneværdierne i virksomheden er ”personlig læring”, der bygger på at alle skal udvikle sig og lære nyt hele vejen igennem sin ansættelse. I kraft af virksomhedens størrelse, er der gode karrieremuligheder, og man får lov at prøve mange ting af. Jeg kan sagtens se mig selv her i mange år fremover.